Functionele Kracht Training

Bij functioneel kracht trainen is het van belang dat de verworven krachteigenschappen leiden tot het beter functioneren van het complete lichaam ten behoeve van een specifieke sport. Het is van belang deze sport met bijbehorende bewegingen, spiergroepen en daarmee functionele krachtoefeningen goed in beeld te hebben, zo verschilt een functionele krachttraining voor het voetbal met die van het tennis.
Functioneel Kracht Trainen Oefeningen Voetbal

Variatie

Variatie is het grootste kenmerk van deze trainingsmethode naast persoonlijke/specifieke technische aanwijzingen. De trainingsmethode bestaat uit ontelbare oefeningen, gefaseerd van makkelijke fitnesstoestellen naar uitdagende oefeningen met vrije gewichten.

Persoonlijke Intake

Deze methode wordt aangeboden middels persoonlijke-, zelfstandige- én groepstrainingen. Naast variatie zijn persoonlijke en specifieke (technische) aanwijzingen kenmerkend voor onze aanpak.  We starten daarom altijd eerst middels een persoonlijke interactieve intake (kennismakingstraining), deze intake is geen gesprek aan tafel maar direct een personal training waarbij onze visie wordt uitgelegd, uitgeprobeerd, én direct aangeleerd. Tijdens deze intake wordt ook direct duidelijk waar de aandachtspunten liggen voor de trainee en kan er gezamenlijk een plan opgesteld worden bestaande uit persoonlijke, zelfstandige en/of groepstrainingen in onze open gym.

Persoonlijke Trainingen

Persoonlijke trainingen wordt specifiek afgestemd op aandachtspunten, niveau, leerstijl en agenda van de individuele sporter. Hierdoor ontstaat de optimale leercurve en kan er in een relatief korte periode veel worden bereikt op fysiek maar vooral technisch vlak waarmee resultaat direct zicht- én voelbaar is. Persoonlijke trainingen kunnen in overleg worden ingepland op werkdagen en/of het weekend. Het is ook mogelijk om onze gym prive af te huren – enkel mogelijk voor geselecteerde leden.

Groepstrainingen

Nadat de basisvaardigheden zijn aangeleerd in de persoonlijke intake kan er in de groep (open gym) worden getraind. In onze open gym wordt er zelfstandig en/of in duo’s getraind op basis van een door ons opgesteld functioneel kracht schema. Naast dat dit schema er op is gericht om fysiek sterker te worden, wordt vooral de focus gelegd op het aanleren en/of verbeteren van de functionele kracht oefeningen. Elke week wordt er een schema opgesteld waarbij er naast bekende- ook telkens nieuwe oefeningen worden gegeven. Tijdens de open gym trainingen worden de bestaande- maar vooral de nieuwe oefeningen uitgelegd en begeleid door één van onze personal trainers. Trainen in groepsverband is naast motiverend ook erg educatief, het zien van de bewegingen en (corrigeren) van fouten is een belangrijke schakel bij de technische en daarmee fysieke ontwikkeling van de sporter. Trainen in groepsverband is mogelijk in onze open gym op zondagmiddag en woensdagavond.

Krachttrainingen voor Junioren

Onze functionele krachttrainingsmethode leent zich zoals beschreven ook uitstekend voor jongere sporters vanaf 14 jaar. We hebben op de woensdagavond een open gym speciaal voor deze junioren onder begeleiding van één van onze personal trainers. Bij de junioren ligt de focus nog meer op techniek én herhaling en minder op ‘het gewicht’, doordat de techniek in deze jonge fase eigen gemaakt wordt ontstaat er een technische voorsprong voor als het lichaam volgroeid is en een hogere belasting aankan.

Trainen op afstand

Het is altijd de doelstelling van Jesse Caron dat zijn trainees ná het volgen van één van zijn trainingen om nieuwe oefeningen begrijpen. Als de trainee een techniek/oefening begrijpt is het slechts een kwestie van (herhaaldelijk) doen om het zich eigen te maken. Dit kan uiteraard bij ons in de open gym maar ook zeker op een eigen/andere locatie met behulp van ons trainingsschema. We begeleiden meerdere (top)sporters op afstand met persoonlijke trainingsschema’s.

Functionele Snelheid

Om de ontwikkelde functionele kracht optimaal te kunnen benutten dient de sporter deze optimaal en daarmee functioneel te leren gebruiken. In de training Functionele Snelheid is de betreffende functionele kracht slechts één aspect tussen flexibiliteit, stabiliteit, reactiviteit, explosiviteit, wendbaarheid en snelheid. Een evenwichtige en effectieve interactie (coördinatie) tussen deze aspecten is nodig om functioneel sneller te worden. Jesse Caron adviseert deze twee type trainingen te combineren voor een optimaal resultaat.

 

Fitness als training betekent voor de meeste mensen zittend sporten. Zitten op de fiets om op te warmen en vervolgens zitten op machines om te trainen. In deze type training worden geen complete bewegingen gemaakt, maar worden individuele spiergroepen isolerend getraind. De bewegingsbaan van het fitnesstoestel dicteert het bewegingsverloop waardoor er geen coördinatie en rompactiviteit plaatsvind. Op basis van bovenstaande analyse mag geconcludeerd worden dat deze manier van ‘zittend trainen’ niet functioneel is. Er is sprake van een zeer geringe mate van transfer van de fitnesstraining naar functionele bewegingen in de sport. Hierdoor draagt fitnesstraining op deze manier in onvoldoende mate bij aan de specifieke doelstellingen die sporters hebben. Het is echter wel bij uitstek een hele veilige manier van krachttrainen, geschikt voor een eerste fase van het (leren) krachttrainen of het herstelproces bij een blessure. Hiermee ontwikkeld de sporter een basis kracht én techniek om deze verder te kunnen ontwikkelen met vrije oefeningen.

Als je kijkt naar het bewegingspatroon van sporters dan zie je een veelheid aan complexe bewegingen, het hele lichaam is vaak actief bij het bukken, draaien, springen en trekken.

Coördinatie is daarbij een belangrijk element. De coördinatie tussen verschillende spiergroepen om een beweging te kunnen uitvoeren, maar ook coördinatie in de betekenis van balans. Verder valt op dat het lichaam vooral in een staande positie beweegt met de voeten in een ongelijke positie. Dit vereist een grote mate van rompactiviteit. De verbinding tussen het boven en onderlichaam wordt gevormd door de romp en veel bewegingen vinden in dat gebied plaats. De romp creëert stabiliteit als we complexe (moeilijke) of zware bewegingen moeten maken.

Staande oefeningen met vrije gewichten, medicine ballen en elastieken sluiten het meest aan bij de uitgangspunten van functionele krachttraining.

Bij deze oefeningen wordt maximale aanspraak gedaan op coördinatie , hierdoor activeer je veel spieren tegelijk en is het energieverbruik tijdens de training hoog. Deze oefeningen, zonder hele zware gewichten/machines, zijn uitermate geschikt voor (jonge) beginnende sporters. Door een verbeterde samenwerking en gebruik van de spieren (coördinatie en techniek) het lichaam toch sterker en legt het de basis voor gevorderde trainingsmethodes. Tevens voorkomt en verhelpt het blessures die vaak voortkomen uit onderontwikkelde en niet samenwerkende spieren.

MELD JE AAN VOOR EEN KENNISMAKING / INTAKE / TRAINING

TRAIN VERVOLGENS IN ONZE OPEN GYM, PRIVE EN/OF OP AFSTAND