Handelingssnelheid Trainen met Smartgoals

Een hoge handelingssnelheid is cruciaal bij spelsporten als voetbal en hockey. Het draait hoofdzakelijk om kijken, denken en handelen. Je maakt enkel snelle en vooral goede beslissingen als je bewust bent van de omgeving. Er ontbreekt bij veel trainers echter een brede perceptie van trainen op handelingssnelheid waardoor dit vaak niet compleet getraind wordt.

DEFINITIE HANDELINGSSNELHEID

‘Op basis van je omgevingsbewustzijn zo snel mogelijk goede keuzes en daarmee handelingen maken’

 

Technische Handelingssnelheid

Om een compleet beeld te krijgen van het begrip handelingssnelheid splitsen we het op in drie onderdelen; techniek, fysiek en tactiek. Technische handelingssnelheid staat voor de controle over het lichaam en de bal. Het lichaam en de bal leer je optimaal te beheersen door techniektrainingen bestaande uit coördinatieoefeningen met bal maar dus vooral ook zonder bal. Denk hierbij aan oefeningen die zich vooral richten op reactievermogen en wendbaarheid, deze bepalen voor een groot gedeelte de kwaliteit van de handelingssnelheid.
Om wendbaarheid functioneel te trainen dien je allereerst de wendbare bewegingen afzonderlijk aan te leren, denk dus aan zij- en achterwaartse bewegingen maar ook het wenden, keren, draaien én stoppen. Vervolgens is het belangrijk al deze bewegingen samen te voegen, daar waar je in een wedstrijd ook nooit constant dezelfde beweging herhaalt maar een combinatie is van alle bewegingen moet maken. Uitdagende parcours waarin de trainee alle kanten op moet bewegen zijn hiervoor uitstekend toepasbaar. Creëer een onvoorspelbaar parcours door de trainee tijdens de opstelling/aanpassing er niet naar te laten kijken en train tegelijkertijd ook het reactievermogen!

 

Fysieke Handelingssnelheid

Het beschikken over pure fysieke snelheid is natuurlijk ook een belangrijke voorwaarde voor een hoge handelingssnelheid. Fysieke snelheid staat voor het vermogen om met een zo hoog mogelijke frequentie = aantal arm- en beenbewegingen per seconde, het lichaam voort te bewegen. Het aspect snelheid is uitstekend te trainen met oefeningen die een hoge frequentie-snelheid vragen van dus zowel de benen als armen. Hierbij moet het primaire doel dus nog altijd het verbeteren van de techniek zijn, daar waar trainees vaak zonder de benodigde technische aanwijzingen van de trainer de armbeweging verwaarlozen. Het zwaaien van de armen is essentieel voor snelle bewegingen, hoewel het zwaaien van de armen energie kost zorgt het er wel voor dat de sporter minder roteert met zijn schouders en heupen waarmee er meer energie bespaart wordt dan het kost.
Om het bewustzijn van de armen te vergroten en tegelijkertijd de armbeweging te verbeteren kun je gebruik maken van dumbells, neem lichte gewichten van een halve- tot één kilogram per hand en probeer hiermee een zo snel mogelijke én complete – gehoekte armbeweging te maken. Snelle en actieve voetbewegingen kun je extra stimuleren met behulp van elastieken, er ontstaat hierbij weerstand bij grote bewegingsuitslagen maar tegelijkertijd een extra hoge snelheid als de beweging kleiner wordt. Hierdoor wordt het lichaam uitgedaagd te wennen aan deze hogere snelheid, waardoor ook de neuro-musculaire aansturing versnelt en verbeterd. Belangrijk is om de betreffende oefeningen af te wisselen met- én zonder materialen zodat het lichaam er niet afhankelijk van wordt. Wissel herhalingen met- én zonder speedladder – dumbells – weerstandsbanden af, bijvoorbeeld twee herhalingen met en twee herhalingen zonder.

 

Tactische Handelingssnelheid

Bij spelsporten als voetbal, hockey en tennis worden beslissingen hoofdzakelijk genomen op basis van visuele waarnemingen,  zo is een goede waarneming en timing cruciaal voor het aannemen en/of spelen van een bal. De beste spelsporters zijn, vooral zonder balbezit, enorm actief met hun ogen en daarmee het hoofd. Voortdurend bewustzijn van de omgeving en daarmee het zoeken naar de vrije ruimtes, mogelijke oplossingen, vrijstaande medespelers en scoringsmogelijkheden geeft je een zeer goede tactische handelingssnelheid.
Het vergroten van het visueel waarnemingsvermogen bij spelsporters is trainbaar. Kies voor oefenvormen waarbij het maken van hoofdbewegingen wordt gestimuleerd, dit kan door bijvoorbeeld meerdere (type) ballen/voorwerpen in een oefening te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld heel goed met reactieballen die onvoorspelbare richtingen opstuiteren om deze vervolgens met de juiste loopbeweging te laten vangen. Koop twee reactieballen, instructieboekje met oefeningen en tasje. Een andere/aanvullende mogelijkheid is het waarnemingsvermogen beperken. Met een stroboscoop bril wordt het zicht beperkt tot één oog en/of te deze laten knipperen, hierdoor moet de sporter met minder visuele informatie keuzes maken waardoor het zicht en met name het inzicht van de sporter verbeterd. Zonder deze bril zal het spel ‘langzamer’ verlopen waardoor sporters het gevoel krijgen meer tijd te hebben om te reageren doordat ze beschikken over meer visuele informatie. Deze stroboscoop bril is ook beschikbaar in onze webshop.

 

Smartgoals als totaaloefening(en) voor handelingssnelheid

Bij functionele trainingssessies is het doel om sporters vaardigheden aan te leren in plaats van oefeningen of trucjes. De trainingen dienen gefaseerd te worden opgebouwd van deel (oefeningen) tot totaalbewegingen/spelvormen (vaardigheden). Tevens moeten de trainingen zeer gevarieerd zijn in oefenvormen, elke beweging begint altijd als een signaal in de hersenen. De spieraansturing vanuit de hersenen, neuro-musculaire aansturing, wordt het beste getraind door veel te variëren met oefeningen. Hierdoor wordt een breder netwerk aangesproken waardoor de sporter plastischer/beter wordt in het oplossen van onvoorspelbare situaties in een wedstrijd. Een belangrijk aspect voor spelsporters waarbij een bal of tegenspelers constant van richting veranderd en waarop geanticipeerd moet worden.
Het stimuleren van het kijkgedrag en het creëren van onvoorspelbare-wendbare situaties gebeurd met ‘SmartGoals’ volledig automatisch, dit maakt het met uitstek een van de beste totaaloefeningen voor het trainen op handelingssnelheid. SmartGoals is een interactieve trainingsmethode die werkt met lichtsignalen. De opgelichte SmartGoals vormen het doelwit, ze lichten op in een oranje of blauwe kleur maar het is ook mogelijk om met beiden kleuren tegelijk te werken. Zo worden er steeds op andere en eventueel meerdere plekken opdrachten gecreëerd wat spelers dwingt om goed om zich heen te kijken en snel te handelen op de constant veranderende situaties. De Smartgoals zijn zowel met een afstandbediening als met een mobiele telefoon/tablet te besturen, hiermee kunnen ook gegevens/uitslagen worden bijgehouden waardoor het tevens geschikt is als meetsysteem voor functionele (handeling) snelheidstesten.