JESSE CARON

DON’T CONFUSE MOVEMENT WITH PROGRESS

Personal Training
Functionele Snelheid
Functionele Kracht

MELD JE AAN VOOR EEN PERSOONLIJKE INTAKE / KENNISMAKINGSTRAINING

WORDT LID EN VOLG PERSONAL-, GROEPS-, ONLINE TRAINING EN/OF TRAIN IN DE OPEN GYM

Functioneel

(func.tio.neel) 1. Doelmatig 2. Geschikt 3. Bruikbaar 5. Toepasbaar 4. 'Functioneel trainen is een vaardigheid aanleren in plaats van een oefening'

Snelheid

(snel.heid) 1. Vlugheid 2. Tempo 3. Handelingssnelheid 4. ‘Het vermogen om (een deel van) het lichaam of brein snel te laten handelen.

Uithoudingsvermogen

(uit.hou.dings.ver.mo.gen) 1. Weerbaarheid 2. Bestendigheid 3. Constantheid 4. Vastberadenheid 5. Focus 6. Concentratie 7. 'Het vermogen om gedurende een bepaalde tijd een lichamelijke (en geestelijke) inspanning te kunnen volhouden'

Wendbaarheid

(wend.baar.heid) 1. Behendigheid 2. Souplesse 3. Veranderlijkheid 4. Beweeglijkheid 5. 'Wendbaarheid bepaalt in grote mate de functionaliteit van de snelheid voor spelsporters; het vermogen om snel te wenden, keren, draaien, stoppen, zij- of achterwaarts te bewegen'

Persoonlijk

(per.soon.lijk) 1. Individueel 2. Privé 3. ‘Persoonlijke aandacht door middel van specifieke aanwijzingen tijdens de training’

Kracht

(kracht) n.l. 1. Fysiek vermogen 2. Mentaal vermogen 3. ‘De verworven fysieke krachteigenschappen leiden tot het beter functioneren van het lichaam’ 4. 'In je kracht gezet worden'

COÖRDINATIE

(co.ör.di.na.tie) 1. Motoriek 2. Techniek 3. Samenwerking 4. ‘Evenwichtige interactie tussen bewegingen’ 5. 'De (beweeg)techniek bepaald de kwaliteit van de sport prestatie en functionaliteit van de fysieke aspecten'

Flexibiliteit

(flex.i.bi.li.teit) 1. Buigzaam 2. Soepel 3. Lenig 4. ‘Gemakkelijk aanpassen aan wisselende omstandigheden’ 5. 'Een flexibel lichaam heeft een grote bewegingsvrijheid'

Doelstelling

(doel.stel.ling) 1. Gewenst eindresultaat 2. Plan 3. Streven 4. Voornemen 5. ‘De beschrijving van de gewenste toestand waarin het lichaam terecht wil komen in de toekomst, uitgedrukt in concreet te bereiken resultaten.’

Explosiviteit

(ex.plo.si.vi.teit) 1. Beheersbare krachtuitbarsting 2. Sprongkracht 3. Stootkracht 4. Trapkracht ‘Het vermogen om je maximale kracht zo snel mogelijk toe te kunnen passen waarbij meerdere bewegingen tegelijkertijd plaatsvinden'

Reactievermogen

(re.ac.tie.ver.mo.gen) 1. Alertheid 2. Reflex 3. Reactiesnelheid 4. Startsnelheid 5. 'Het zo snel mogelijk omzetten van gegevens naar informatie om er vervolgens goed mee te handelen'

Leerstijl

(leer.stijl) 1. Kijken 2. Denken 3. Doen 4. ‘Manier van leren/handelen die een persoon bij voorkeur of van nature toepast’

ONLINE TRAINING - EBOOKS
FUNCTIONELE WORKSHOPS
FYSIEK MANAGEMENT

KRIJG EEN IMPRESSIE VAN DE FUNCTIONELE SNELHEID & KRACHT TRAININGEN

ABOUT JESSE CARON

FALL IN LOVE WITH THE PROCESS AND THE RESULTS WILL COME

Jesse Caron is zich al 20 jaar aan het specialiseren in het vergroten van functionele snelheid bij spelsporters middels personal-, groep-, en online trainingen, workshops, kleding én producten gekenmerkt met zijn merk bestaande uit een origami adelaar ™.

ORIGAMI

(o.ri.ga.mi) 1. The art and technique of folding paper into shapes representing animals and objects 2. ‘The art and technique to form (train) a person like a blank piece of paper into a functional shape’

TECHNIQUE

(tech.nique) 1. Method of performance 2. ‘The extent of your technique determines the quality of your sport performance and the functionality of your physical aspects’

FUNCTIONALITY

(func.tion.al.i.ty ) 1. Functional training learns an athlete skills instead of exercises suitable for the disered goal. 2. To improve the functionality of your physical aspects you need to become reactive, explosive and agile like an eagle

EAGLE

(ea.gle) 1. A representation of an eagle used as an emblem that represents power 2. The large, soaring birds of prey known for their size, strength, focus and powers of flight and vision. 3. ‘Jesse Caron wears a chain with an eagle emblem formerly worn by Elrick Thuvis Pinas who lived an inspirational life from 29.06.1989 untill 23.03.2008′
Reactieballen
Schoenentas
STROBOSCOOP BRIL

WORK HARD IN SILENCE, LET YOUR SUCCES MAKE THE NOISE

Latest Blog News

Ik deel graag mijn kennis middels de onderstaande blog artikelen

CASUAL DREAM SHIRT KIDS
CASUAL SHIRT
SPORT SHIRT KIDS

DON'T TELL PEOPLE YOUR DREAMS, SHOW THEM