a

Jesse Caron is gespecialiseerd in het vergroten van functionele snelheid bij spelsporters middels personal- en groepstrainingen, workshops, kleding én producten gekenmerkt met zijn merk bestaande uit een origami adelaar ™.

Follow me on instagram

© 2017 Jesse Caron .com ™

JESSE CARON

DON’T TELL PEOPLE YOUR DREAMS, SHOW THEM

Personal Training
Functionele Snelheid
Functionele Kracht

MELD JE AAN VOOR EEN PERSOONLIJKE INTAKE / TRAINING

Functioneel

(func.tio.neel) 1. Doelmatig 2. Geschikt 3. Bruikbaar 4. De verworven eigenschappen leiden tot het beter functioneren van het lichaam t.b.v. het doel; voetbal, hockey, tennis etc.

Snelheid

(snelheid) 1. Vlugheid 2. Tempo 3. ‘Het vermogen om met een zo hoog mogelijke snelheid het lichaam voort te bewegen’

Stabiliteit

(sta.bi.li.teit) 1. Evenwichtigheid 3. Stevigheid 4. Standvastigheid 5. ‘Mate waarin onbedoelde bewegingen uitblijven’

Wendbaarheid

(wend.baar.heid) 1. Behendigheid 2. Souplesse 3. 'Wendbaarheid staat voor de kwaliteit van de snelheid; de mogelijkheid snel te wenden, keren, draaien, stoppen, zij- of achterwaarts te bewegen'

Persoonlijk

(per.soon.lijk) 1. Individueel 2. Privé 3. ‘Persoonlijke aandacht door middel van specifieke aanwijzingen tijdens de training’

Kracht

(kracht) n.l. 1. Fysiek vermogen 2. Mentaal vermogen 3. ‘De verworven krachteigenschappen leiden tot het beter functioneren van het lichaam’ 4. 'In je kracht gezet worden'

COÖRDINATIE

(co.ör.di.na.tie) 1. Motoriek 2. Techniek 3. Samenwerking 4. ‘Evenwichtige en effectieve interactie tussen bewegingen’ 5. 'Het technische niveau bepaald de kwaliteit van je sport prestatie en functionaliteit van je fysieke aspecten'

Flexibiliteit

(flex.i.bi.li.teit) 1. Buigzaam 2. Soepel 3. Lenig 4. ‘Gemakkelijk aanpassen aan wisselende omstandigheden’

Meer informatie

Doelstelling

(doel.stel.ling) 1. Gewenst eindresultaat 2. Plan 3. Streven 4. Voornemen 5. ‘De beschrijving van de gewenste toestand waarin het lichaam terecht wil komen in de toekomst, uitgedrukt in concreet te bereiken resultaten.’

Explosiviteit

(ex.plo.si.vi.teit) 1. Beheersbare krachtuitbarsting 2. Startsnelheid 3. ‘Mate waarin fysiek vermogen kan worden benut vanuit een stilstaande positie’

Meer informatie

Reactievermogen

(re.ac.tie.ver.mo.gen) 1. Alertheid 2. Reflex 3. Reactiesnelheid 4. 'Het vermogen om (snel) te reageren op een externe impuls zoals een bal of tegenspeler'

Meer informatie

Leerstijl

(leer.stijl) 1. Bezinner 2. Doener 3. Denker 4. Beslisser 5. ‘Manier van leren die een persoon bij voorkeur of van nature toepast’

KRIJG EEN IMPRESSIE VAN DE FUNCTIONELE LOOPTRAININGEN

ABOUT JESSE CARON

FALL IN LOVE WITH THE PROCESS AND THE RESULTS WILL COME

Jesse Caron is gespecialiseerd in het vergroten van functionele snelheid bij spelsporters middels personal- en groepstrainingen, workshops, kleding én producten gekenmerkt met zijn merk  bestaande uit een origami adelaar ™.

ORIGAMI

(o.ri.ga.mi) n. The art and technique of folding paper into shapes representing animals and objects. ‘The art and technique to form a person like a blank piece of paper into a functional shape’

TECHNIQUE

(tech.nique) n. Method of performance; The way of action by using specials knowledge and skills gained from functional training. ‘The extent of your technique determines the quality of your sport performance and the functionality of your physical aspects’

FUNCTIONALITY

(func.tion.al.i.ty ) n. The capability of functioning or operating; suitable for the disered goal. ‘Functional training leads to a better functioning and well-coordinated body; Flexible, stable, strong, reactive, explosive, fast and agile like an eagle

EAGLE

(ea.gle) n. A representation of an eagle used as an emblem that represents power; The large, soaring birds of prey known for their size, strength, focus and powers of flight and vision. ‘Jesse Caron wears a chain with an eagle emblem formerly worn by Elrick Thuvis Pinas who lived an inspirational life from 29.06.1989 untill 23.03.2008′
Reactieballen
Schoenentas
STROBOSCOOP BRIL

WORK HARD IN SILENCE, LET YOUR SUCCES MAKE THE NOISE

Latest Blog News

Ik deel graag mijn kennis middels de onderstaande blog artikelen

LONGSLEEVED
SPORT SHIRT
SHIRT

DON'T TELL PEOPLE YOUR DREAMS, SHOW THEM

ORGANISEER JE EIGEN INTERACTIEVE CLINIC OP LOCATIE