Functionele Snelheid Training

Als je sneller wilt worden voor spelsporten als voetbal of hockey moet je trainingsprogramma uit meer bestaan dan alleen het heen en weer trekken van sprintjes. Voor het ontwikkelen van functionele snelheid voor dit soort type sporten is fysieke snelheid namelijk slechts één van de vele elementen, het gaat bij spelsporten veel meer om het technisch niveau- en daarmee de daadwerkelijke kwaliteit van de fysieke elementen als snelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Technische elementen die men vaak vergeet, misplaatst of onderbelicht maar essentieel zijn voor het ontwikkelen van functionele snelheid zijn stabiliteit, explosiviteit, wendbaarheid en handelingssnelheid.
Een spelsporter hoeft namelijk maar zelden lange rechte stukken te sprinten. Het zijn veelal korte sprints die vaak eindigen in een abrupte stop om vervolgens opnieuw te versnellen in een andere richting. Het vermogen snel te kunnen starten, stoppen, wenden en keren als reactie op visuele waarnemingen bepaalt de kwaliteit van de fysieke snelheid voor een spelsporter.

Je techniek bepaald de kwaliteit van je sportprestaties en de functionaliteit van je fysieke aspecten

Het verbeteren van deze technische elementen vereist dus de nodige technieken en de daarop gerichte techniektrainingen, de benodigde fysieke aspecten ontwikkelen uiteraard simultaan mee. De spieraansturing begint vanuit de hersenen, zodra je de bewegingstechniek begrijpt kun je deze uitvoeren. Jesse Caron heeft zich als bewegingswetenschapper gespecialiseerd in het aanleren van deze functionele bewegingstechnieken. Hiervoor heeft hij een methode ontwikkeld die spelsporters gefaseerd functioneel sneller maakt. Het allerbelangrijkste van deze techniektrainingen is het begrip creëren bij de trainee middels de drie leerstijlen; kijken, denken en doen. Als de trainee een techniek/oefening begrijpt is het slechts een kwestie van (herhaaldelijk) doen om het zich eigen te maken, dit kan én moet natuurlijk ook buiten de specifieke training plaatsvinden eventueel met huiswerk oefeningen maar natuurlijk vooral op de eigen spelsport- trainingen én wedstrijden.

De belangrijkste vorm van snelheid voor een spelsporter is handelingssnelheid

De leerstijlen zijn tevens karaktereigenschappen (kijkers, denkers en doeners), op de jongere leeftijden overheerst vaak enkel het kijken, denken of doen en is het heel belangrijk juist op de leerstijl training te geven die onderontwikkeld is. Hierdoor ontwikkeld ook het karakter en zijn jonge sporters in staat steeds makkelijker en dus sneller oefenstof te begrijpen en uit te voeren. Over het algemeen is vooral het denken onderontwikkeld, ook op latere leeftijd denkt men nauwelijks na over de uitvoering van oefenstof of over de spelsport zelf doordat er een routine is ontstaan. Spelsporten zijn echter van origine (snelle) denksporten waarbij de fysieke aspecten van het lichaam de creativiteit tot uitvoering moeten brengen; kijken, denken en doen. Een groot kenmerk van deze methode is de grote variatie in oefeningen, materialen en ondergronden, de spieraansturing vanuit de hersenen wordt het beste getraind door veel te variëren, hiermee wordt de routine doorbroken, het plezier verhoogt maar vooral het denken gestimuleerd. Trainees worden steeds beter en vooral sneller in het begrijpen en vooral oplossen van nieuwe oefeningen/situaties wat direct een positief effect heeft op hun handelingssnelheid; snel kijken denken én doen!

95% van de wedstrijd beweeg je zonder bal

In de methode wordt zelden gebruik gemaakt van de traditionele spelsport bal. Men overschat vaak de bewegingen met deze bal; in een wedstrijd beweeg je echter gemiddeld 95% zonder bal. Er valt dus enorm veel ontwikkeling en winst te behalen in de bewegingen zonder bal. Tegelijkertijd worden er door een betere lichaamstechniek veel blessures voorkomen, een belangrijk aspect om gedurende een lange periode optimaal te kunnen trainen en ontwikkelen. Trainingen worden echter wel vaak afgesloten met een variërende spelvormen waarbij ook zeker verschillende type ballen gebruikt worden; om de aangeleerde technieken te beproeven in spelsituaties waarin alle aspecten samenkomen en er gezonde strijd ontstaat. Denk hierbij ook aan spelvormen als trefballen, frisbeeën, speed-badminton, tafeltennis, spyder-ball en voetvolley.

Interactieve Intake

Deze methode wordt aangeboden middels personal-, groep-, en online training, startend met een intake; een interactieve persoonlijke training gericht op het aanleren van de basistechnieken maar vooral een training waarin trainee en trainer elkaar leren kennen in een persoonlijke sfeer. Ouders en/of begeleiders zijn uiteraard ook welkom om met de Jesse Caron en zijn methode kennis te maken. Er wordt gebruik gemaakt van video analyse om de directe technische verbeteringen te verduidelijken. Na afloop worden de vervolgstappen besproken; personal-, groep-, en/of online training.

MELD JE AAN VOOR EEN KENNISMAKING / INTAKE / TRAINING

SLUIT VERVOLGENS AAN BIJ EEN WEKELIJKSE GROEPSTRAINING OF TRAIN PRIVE